رویداد ها

تئاتر دست من

پلاتو استاد امیری

قیمت: 20 هزار تومان

برگزار شد

تئاتر شاد و موزیکال شاپرک خانم

پلاتوی حوزه هنری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

سمینار کودکان خلاق ،والدین آگاه

مجتمع فرهنگی هنری بوشهر - سالن اصلی

قیمت: 50هزار تومان

برگزار شد

تئاتر کمدی دالتون ها

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 15 هزار تومان

برگزار شد

تئاتر رابطه ها و دروغ ها

پلاتو استاد امیری

قیمت: 12هزار تومان

برگزار شد

تئاتر صف ( گروه “به گو” از تهران )

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 20 هزار تومان

برگزار شد

اینجا، اسم جنگل ماست و اینم آلیس(تمدید)

پلاتو استاد امیری

قیمت: 15 هزار تومان

برگزار شد

نمایش طهرون

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 12 هزار تومان

برگزار شد

تئاتر کودکانه پری و شیپیش و گوگول مگول

پلاتو استاد امیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

تئاتر هانیل

پلاتو استاد امیری

قیمت: 15 هزار تومان

برگزار شد

نمایش عروسی خون

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 12 هزار تومان

برگزار شد

نمایش خانه ی متروک

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 12 هزار تومان

برگزار شد

تور - (سی امین جشنواره تئاتر استانی بوشهر)

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین -

پلاتو استاد امیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

تعزیه ای در باب خودکشی عبدالجلیل گروس

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد
نماد اعتماد الکترونیکی